Ready to transform your workplace? Contact us today to learn more about our Bye Bye Stress and Conscious Leadership programs and create a harmonious, productive, and mindful work environment. contact us: 0031644558981

Linda komt uit een klein plaatsje uit Twente en noemt zichzelf een idealistische realist. Conform haar achtergrond is ze een no-nonsens en recht-door-zee mens. Oprechte nieuwsgierigheid naar de ander, naar waarom zaken zijn zoals ze zijn, lopen als een rode draad door haar leven.
ACHTERGROND
Levenslessen
Van jongs af aan heb ik interesse in muziek en dans. Ik uitte me door te zingen. Maar meer nog dan ‘helemaal goed te zingen’ had ik het verlangen om mezelf uit te drukken. Toen ik een keer een intense eenheidservaring had (op de dansvloer, zonder drank en drugs!) ervoer ik dat ik één was met alles en iedereen; ik voelde me overspoeld door liefde.
Ik raakte geïnteresseerd in esoterische zaken en kwam uit bij yoga. Mijn eerste yogaopleiding heb ik gevolgd toen ik 19 was. Het gaf me de inzichten en tools om te werken aan de ruwe diamant die we allemaal zijn. Dit is een levenslange job, want een diamant heeft heel veel vlakjes!
MENSEN-MENS IN DE ZORG
Ik heb vanaf mijn 25e met korte en langere pauzes in de zorg gewerkt. Het gaf me de kans heel dicht bij mensen te komen zowel fysiek, als emotioneel en spiritueel. Ik werkte met verschillende doelgroepen: jong&oud in verpleeghuis, thuiszorg en woongroepen met verstandelijk beperkte mensen. De psycho-sociale aspecten hebben altijd mijn grootste interesse gehad. In de loop der jaren heb ik geleerd en ervaren dat ieder mens in wezen hetzelfde verlangd: veiligheid, erkenning en verbinding in de basis. Om Mens te kunnen zijn moeten er groeimogelijkheden gecreëerd worden; ik voel me goed als ik daaraan kan bijdragen.
Mijn man en ik hebben 6,5 jaar in Spanje gewoond. Daar hebben we een restaurant gerund en yoga op het strand verzorgd. We hebben mensen uit alle windstreken mogen ontmoeten en mogen aanraken met onze yoga. Geweldig om te doen, we zijn nog steeds ongelooflijk dankbaar voor deze ervaring. Inmiddels terug in Nederland heb ik mijn draai gevonden in het businessyoga-team van Sat Kirtan.
DE DROOM KRIJGT VORM
Het is mijn diepste verlangen om Yoga en bewustwording bij een groter publiek onder de aandacht te brengen, zodat mensen zichzelf leren helen. Yoga gaat voor mij vooral over de eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid, op alle vlakken. Voor mij is er niets mooiers dan dit met mensen te ont-dekken. ????