Ready to transform your workplace? Contact us today to learn more about our Bye Bye Stress and Conscious Leadership programs and create a harmonious, productive, and mindful work environment. contact us: 0031644558981

Mantra

Mantra is het gebruik van geluid om het bewustzijn te beïnvloeden; mens betekent geest en trang betekent golf of projectie. Alles in deze wereld, tot op het subatomaire niveau, is constant in beweging, vibrerend. Hoe dichter een materiaal, hoe langzamer het beweegt; vaak is de trilling zo langzaam of zo snel dat we het niet met onze directe zintuigen kunnen opmerken. Deze trilling is pure energie.

Geluids- en trillingsfrequentie
Er is een trillingsfrequentie die overeenkomt met alles in het universum. Geluk of verdriet, vreugde of spijt zijn trillingsfrequenties in de geest. Wanneer we een mantra chanten, kiezen we ervoor om de positieve kracht in die specifieke lettergrepen op te roepen. Of het nu gaat om voorspoed, gemoedsrust, toenemende intuïtie of andere mogelijke voordelen die inherent zijn aan mantra’s, simpelweg door ze te reciteren zetten we trillingen in beweging die effect zullen hebben. Het maakt eigenlijk niet uit of we de betekenis van de geluiden begrijpen of niet.

Het reciteren van mantra produceert een specifieke trillingsfrequentie in het lichaam. De geluiden en gedachten die door het lichaam en de geest worden geproduceerd, stralen van u uit. De trillingsfrequentie van een mantra trekt alles wat je aan het trillen bent naar je toe. Je bent als een magneet die trillingen naar je toe trekt door wat je uitzendt. Als een vibratie, een gemoedstoestand, een staat van zijn die het resultaat is van het chanten, is mantra compatibel met alle geloofssystemen.

Naast de vibraties die in gang worden gezet, gebeurt er nog iets anders als je chant. Dit is echt belangrijk. Er zijn vierentachtig meridiaanpunten of drukpunten in het gehemelte. Elke keer dat je spreekt, stimuleer je ze en de bijbehorende klieren en organen – met de tong. En elke keer dat je een mantra reciteert, tik je op een bepaalde reeks, ritme en positie die een chemische reactie in de hersenen en het lichaam in gang zet. Het is alsof u een elektronisch, geautomatiseerd beveiligingssysteem in uw mond heeft. Sla de juiste code op het gehemelte in en je krijgt toegang tot de hersenen en je innerlijke kamers van hoger bewustzijn!